Văn phòng Sở

VĂN PHÒNG SỞ
I. THÔNG TIN LIÊN HỆ: 0276. 3820194
II. THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 07 công chức, 04 HĐLĐ 68
Lãnh đạo phòng Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Lam
Chức danh Chánh Văn phòng
Số điện thoại: 0909904448
Email: lamntx@tayninh.gov.vn
Họ và tên: Huỳnh Thị Thu Hà
Chức danh Phó Chánh Văn phòng
Số điện thoại: 0913849905
Email: hahtt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên phòng Họ và tên: Trần Thị Diễm Châu
Chức danh Kế toán trưởng Sở
Số điện thoại: 0914802943
Email: chauttd@tayninh.gov.vn
Họ và tên: Lê Thị Thanh Nhứt
Chức danh Chuyên viên
Số điện thoại: 0902754715
Email: nhutltt@tayninh.gov.vn
Họ và tên: Lâm Thị Mỹ Nương
Chức danh Chuyên viên
Số điện thoại: 0384747011
Email: nuongltm@tayninh.gov.vn
Họ và tên: Phan Thị Thu Trinh
Chức danh Văn thư Sở
Số điện thoại: 0946655037
Email: trinhptt@tayninh.gov.vn
III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
1. Vị trí, chức năng
Văn phòng là tổ chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị đối với các hoạt động của Sở; thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, tài chính, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
Tham mưu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:
2.1 Xây dựng Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, văn phòng, thanh tra trực thuộc Sở và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2.2 Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
2.3 Các nội dung liên quan về cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính của Sở.
2.4 Lập kế hoạch và xây dựng đề xuất dự toán chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước hằng năm dành cho lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương trên cơ sở tổng hợp dự toán của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan. Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Luật khoa học và công nghệ.
2.5 Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định của pháp luật;
2.6 Đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ tại địa phương theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
2.7 Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ của địa phương;
2.8 Tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ;
2.9 Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;
2.10 Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2.11 Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ.
2.12 Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

(Theo Quyết định số 155/QĐ-KHCN ngày 15/12/2021)
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay1,252
  • Tháng hiện tại20,805
  • Tổng lượt truy cập927,807
trả lời phản ánh, kiến nghị
trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
công khai minh bạch
CSDL Quốc Gia
Góp ý dự thảo
Biểu mẫu thống kê thông tin KH&CN
Các cuộc điều tra về lĩnh vực khoa học và công nghệ
Đăng ký kết quả thực hiện nv kh&cn
SÀN GIAO DỊCH
csdl
Danh mục TTHC
tbt
Họp không giấy
hỏi đáp trực tuyến
giải búa liềm vàng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây