SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TÂY NINH

http://sokhcn.tayninh.gov.vn


Tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới 21/4 và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4

hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới 21/4 và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4
Ngày 21/4 hằng năm được Liên Hợp Quốc (UN) chọn làm Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới trong mọi khía cạnh của sự phát triển con người.
Ngày 26/4 hằng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chọn làm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. Để kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022, WIPO đưa ra thông điệp “IP and Youth innovating for a Better Future” - “Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn” để ghi nhận tiềm năng to lớn của giới trẻ trong việc tìm ra các giải pháp mới hỗ trợ sự chuyển đổi đến một tương lai tốt đẹp hơn một cách bền vững.

Thông điệp Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới năm 2022

 
Để hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng nêu trên, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 1270/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới (21/4) và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2022. Sở Khoa học và Công nghệ với vai trò cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh về Đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh kêu gọi Quý cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động đồng hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới (21/4) và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) với hình thức phù hợp nhằm tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân, học sinh, sinh viên và các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý biết về Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới cũng như tăng cường sự quan tâm về sở hữu trí tuệ cho thế hệ trẻ. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị một số hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới với một số hoạt động như sau:
- Đăng tải thông tin tuyên truyền, phổ biến về vai trò của Đổi mới sáng tạo Sở hữu trí tuệ trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; trên sóng phát thanh, truyền hình huyện, thị xã, thành phố và Báo Tây Ninh.
- Treo băng rôn, banner, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới tại trụ sở cơ quan, đơn vị.
Một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng thông điệp, chủ đề Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022:
+ Thế hệ trẻ là lực lượng tiên phong thực hiện đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ.
+ Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ vì tương lai tốt đẹp hơn.
+ Sở hữu trí tuệ - Công cụ hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội.
+Văn hóa sở hữu trí tuệ - Nét đẹp của Thế hệ trẻ hôm nay.
+ Đổi mới sáng tạo - Khơi nguồn tri thức.
+ Đổi mới sáng tạo - Nền tảng thúc đẩy phát triển quốc gia hiện đại.
+ Đổi mới sáng tạo - Nâng cao giá trị cuộc sống.
Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng trong tháng 4/2022, trọng tâm là từ ngày 19/4/2022 đến hết ngày 26/4/2022.
Kế hoạch số 1270/KH-UBND
File thiết kế băng rôn, paner (kèm theo)
Phòng QLCN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây