Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về an toàn đồ chơi trẻ em và thép làm cốt bê tông năm 2019

Thứ bảy - 21/03/2020 01:00 82 0

Năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định các yêu cầu về kỹ thuật, quản lý chất lượng đối với 02 loại sản phẩm, hàng hóa gồm: Đồ chơi trẻ em và Thép làm cốt bê tông. Đối với sản phẩm hàng hóa là đồ chơi trẻ em (QCVN 3:2019 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em) có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2019 và Thép làm cốt bê tông (QCVN 7:2019 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông) có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. So với các quy định trước đây, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em và thép làm cốt bê tông có một số thay đổi về nội dung như sau:

Đối với sản phẩm, hàng hóa là đồ chơi trẻ em

Theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN ngày 30/9/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em", đồ chơi trẻ em phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn, cơ lý, tính cháy, hóa học …. Ngoài ra, đồ chơi trẻ em sử dụng điện không được dùng nguồn điện có điện áp danh định vượt quá 24V và không một bộ phận nào trong đồ chơi có điện áp danh định hoặc tức thời vượt quá 24V. Trong trường hợp các bộ phận của đồ chơi được nối hoặc có thể tiếp xúc với nguồn điện có điện áp danh định vượt quá giới hạn thì phải được cách điện.

Đối với những đồ chơi trẻ em đang lưu thông trên thị trường trong nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em" vẫn tiếp tục được lưu thông cho đến hết ngày 31/12/2021.

Đối với sản phẩm, hàng hóa là thép làm cốt bê tông

Ngày 01/01/2020, Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông" chính thức đưa vào áp dụng đồng thời bãi bỏ một số quy định trước đây có liên quan đến sản phẩm, hàng hóa là thép làm cốt bê tông như sau:

- Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông;

- Điều 1 Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Ngoài ra, các loại thép làm cốt bê tông phải đáp ứng các yêu cầu về hình dạng, kích thước, khối lượng, thành phần hóa học, cơ tính và tuân thủ theo tiêu chuẩn tương ứng hiện hành đã công bố áp dụng. Thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước, nhập khẩu đang lưu thông trên thị trường trong nước chịu sự quản lý theo các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN vẫn tiếp tục được lưu thông cho đến hết ngày 31/12/2020. Từ 01/6/2020, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu,  thép làm cốt bê tông áp dụng các yêu cầu quy định tại QCVN 07:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường. 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu đồ chơi trẻ em và thép làm cốt bê tông bắt buộc phải công bố hợp quy hoặc thực hiện đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu./.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây