Kết quả thực hiện chuyển đổi, xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan HCNN tỉnh tây ninh

Thứ ba - 15/02/2022 21:00 132 0

Kết quả thực hiện chuyển đổi, xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan HCNN tỉnh tây ninh

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xây dựng, cập nhật, hiệu chỉnh tài liệu hệ thống quản lý chất lượng chuyển đổi, xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Hướng dẫn số 03/HD-KHCN ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc chuyển đổi, xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
​Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xây dựng, cập nhật, hiệu chỉnh tài liệu hệ thống quản lý chất lượng chuyển đổi, xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Hướng dẫn số 03/HD-KHCN ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc chuyển đổi, xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
thức được những thay đổi và kiến thức mới của TCVN ISO 9001:2015, trang bị các kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá và làm báo cáo cho một cuộc đánh giá nội bộ; phát triển được các kỹ năng quan sát, đặt câu hỏi mà vẫn giữ được mối quan hệ nghề nghiệp, thân thiện và hỗ trợ với bên được đánh giá; v.v... để đơn vị có nền tảng kiến thức trong việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015, từ năm 2019 đến nay Sở KH&CN đã tổ chức được 11 lớp với 591 lượt người tham dự.  
Theo Hướng dẫn số 03/HD-KHCN ngày 12 tháng 11 năm 2019 các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, cụ thể như sau:
- Năm 2020, toàn tỉnh có 47 đơn vị thực hiện công bố HTQLCL phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gồm: 25 đơn vị cấp tỉnh (đạt 92,59%), 02 đơn vị cấp huyện (đạt 22,22%) và 20 đơn vị cấp xã (đạt 21,28%), trong đó: 28 đơn vị tự thực hiện chuyển đổi: 25 đơn vị cấp tỉnh, 01 đơn vị cấp huyện và 02 đơn vị cấp xã; 19 đơn vị cấp xã thuê tổ chức tư vấn để thực hiện chuyển đổi.
- Năm 2021, toàn tỉnh có 83 đơn vị thực hiện công bố HTQLCL phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gồm: 02 đơn vị cấp tỉnh (đạt 7,41%), 07 đơn vị cấp huyện (đạt 77,78%) và 74 đơn vị cấp xã (đạt 78,72%) trong đó: 18 đơn vị tự thực hiện chuyển đổi: 02 đơn vị cấp tỉnh, 01 đơn vị cấp huyện và 15 đơn vị cấp xã; 65 đơn vị thuê tổ chức tư vấn để thực hiện chuyển đổi: 06 đơn vị cấp huyện và 59 đơn vị cấp xã.
=> Như vậy, đến nay toàn tỉnh các cơ quan, tổ chức đã hoàn thành việc chuyển đổi xây dựng, áp dụng, công bố HTQLCL phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là 130/130 đơn vị (đạt 100% theo kế hoạch).
Để đánh giá hiệu lực, hiệu quả trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL của các cơ quan, tổ chức, hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ bằng hình thức kiểm tra tại trụ sở hoặc thống qua hồ sơ, trong 03 năm Sở KH&CN đã tiến hành kiểm tra 261 lượt đơn vị.
Qua công tác kiểm tra cho thấy: áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 giúp cho việc giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân được thực hiện đúng thời gian quy định; góp phần hạn chế tình trạng lạm quyền, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân, góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính của tỉnh. Vai trò, trách nhiệm từng cá nhân quy định rõ ràng, qua đó lãnh đạo có thể đánh giá về năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của công chức một cách khách quan hơn; việc kiểm soát hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức được tốt hơn, chặt chẽ và khoa học hơn.
CC2.png
Toàn cảnh việc thực hiện kiểm tra xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như:
+ Việc chỉ đạo, lãnh đạo của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị: vẫn còn ở một số cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ở cấp huyện và cấp xã, Thủ trưởng đơn vị chưa có sự quan tâm, sâu sát trong việc chỉ đạo, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Thường giao cho Thư ký ISO của cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 mà thiếu sự quan tâm, chỉ đạo triển khai đồng bộ cho tất cả các phòng ban, bộ phận của cơ quan
đơn vị.
+ Việc áp dụng ISO ở một số đơn vị chưa mang lại hiệu quả cao, chủ yếu chỉ thực hiện trên hồ sơ; việc đánh giá nội bộ chưa thật sự trở thành công cụ cải tiến HTQLCL của lãnh đạo đơn vị. Công chức phụ trách ISO thường xuyên luân chuyển công tác, biên chế ít, khối lượng công việc nhiều, công chức, viên chức kiêm nhiệm nhiều công việc, ít quan tâm, nghiên cứu, tìm hiểu về TCVN ISO 9001:2015, nên nhận thức còn hạn chế, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu về công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu.
- Về tình hình kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị: việc áp dụng HTQLCL của một số đơn vị còn mang tính hình thức, đối phó với cơ quan kiểm tra, chưa phát huy vai trò, hiệu quả thực sự của việc áp dụng HTQLCL nhất là ở cấp huyện và xã; một số cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ: kiểm tra, khắc phục còn chậm trễ và chưa được thực hiện đầy đủ gây khó khăn cho cơ quan quản lý trong công tác tổng hợp báo cáo.
Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, tổ chức, Sở Khoa học và Công nghệ mong muốn Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức các cấp (đặc biệt là cấp huyện, xã) cần quan tâm hơn nữa, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc chuyển đổi xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị./.
                               Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây