Kết quả triển khai việc xây dựng, duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trên địa bàn tỉnh năm 2021

Thứ tư - 13/10/2021 21:00 91 0
Trong nhiều năm qua, để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh đưa nội dung “Xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan” vào chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) hàng năm theo Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định xác định Chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021.
​Việc chấm điểm CCHC hàng năm nhằm giúp cho các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã nâng cao tinh thần trách nhiệm và từng bước cải thiện được hiệu quả áp dụng HTQLCL.
kqISO.jpg
Với vai trò là cơ quan tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện việc chuyển đổi, xây dựng áp dụng HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 03 khóa đào tạo "Nhận thức, xây dựng, cập nhật hệ thống tài liệu và đánh giá nội bộ về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015"; ban hành văn bản hướng dẫn việc chuyển đổi, xây dựng, áp dụng HTQLCL; dự toán kinh phí duy trì áp dụng HTQLCL trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; thực hiện Khảo sát ý kiến các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về đánh giá hiệu quả việc xây dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.
Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đối với 128 đơn vị, trong đó: kiểm tra tại trụ sở là 55 đơn vị, kiểm tra thông qua hồ sơ là 73 đơn vị. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, Sở Khoa học và Công nghệ đã thay đổi phương thức kiểm tra tại trụ sở bằng phương thức kiểm tra thông qua hồ sơ đối với 55 đơn vị. Qua kiểm tra, toàn tỉnh có 130/130 đơn vị đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, trong đó: có 27/27 đơn vị cấp tỉnh (đạt 100%), 09/09 đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố (đạt 100%), 94/94 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn (đạt 100%), 128/128 đơn vị được kiểm tra bằng hình thức thông qua hồ sơ.
Nhìn chung, việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 đã được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 đã giúp cho việc giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân được thực hiện đúng thời gian quy định; góp phần hạn chế tình trạng lạm quyền, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân, góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện chương trình CCHC của tỉnh. Mặt khác, vai trò, trách nhiệm từng cá nhân được quy định rõ ràng, qua đó lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thể đánh giá về năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của công chức một cách khách quan hơn.
Tuy nhiên, việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, đối phó; việc cập nhật quy trình xử lý công việc khi có văn bản quy phạm pháp luật thay đổi chưa kịp thời; việc đánh giá nội bộ chưa thật sự trở thành công cụ cải tiến HTQLCL của lãnh đạo đơn vị. Công chức phụ trách ISO thường xuyên luân chuyển công tác, biên chế ít, khối lượng công việc nhiều, công chức, viên chức kiêm nhiệm nhiều công việc, ít quan tâm, nghiên cứu, tìm hiểu về TCVN ISO 9001, nên nhận thức còn hạn chế, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu về công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu; việc gửi hồ sơ kiểm tra, khắc phục, duy trì, báo cáo định kỳ còn chậm trễ và chưa được thực hiện đầy đủ gây khó khăn cho cơ quan quản lý trong công tác tổng hợp báo cáo.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây