Thẩm định kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; nguồn kinh phí thực hiện từ dự toán được giao trong năm 2017

Thứ sáu - 23/06/2017 17:00 116 0

​Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong năm 2017:

* Đối với Văn phòng Sở nguồn kinh phí thực hiện

- Kinh phí được giao từ đầu  năm 2017 để mua sắm, sửa chữa tài sản: 75.000.000 đồng (kinh phí không thực hiện tự chủ)

- Kinh phí khoán chi năm 2017 được sử dụng để mua sắm, sửa chữa tài sản: 15.000.000 đồng

- Kinh phí được giao bổ sung trong năm 2017 để mua sắm ô tô 7 chỗ phục vụ công tác chung cho Sở Khoa học và Công nghệ: 850.969.000 đồng

Tổng kinh phí được sử dụng để mua sắm, sửa chữa tài sản: 940.969.000 đồng nguồn quản lý hành chính ngân sách tỉnh năm 2017  

* Đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nguồn kinh phí thực hiện

- Kinh phí được giao từ đầu  năm 2017 để mua sắm, sửa chữa tài sản: 50.000.000 đồng (kinh phí không thực hiện tự chủ)

- Kinh phí khoán chi năm 2017 được sử dụng để mua sắm, sửa chữa tài sản:15.000.000 đồng

- Nguồn thu dịch vụ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 129.240.017 đồng

Tổng kinh phí được sử dụng để mua sắm, sửa chữa tài sản: 194.240.017 đồng nguồn quản lý hành chính ngân sách tỉnh năm 2017 và nguồn thu dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng


Toàn văn văn bản: 423-KHCN-TC.PDF


Phòng KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây