Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Thứ sáu - 07/06/2019 23:00 84 0

Ngày 19/4/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 18/2019/QĐ-TTg Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng công bố chi tiết theo quy định của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/06/2019. Theo đó máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có mã hàng hóa (mã số HS) thuộc Chương 84 và Chương 85 quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này. Điểm quan trọng cần lưu ý trong Quyết định 18/2019/QĐ-TTg là chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Về tiêu chí nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, Quyết định này bổ sung thêm quy định công nghệ của dây chuyền công nghệ khi nhập khẩu phải không thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao quy định tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, Quyết định cũng quy định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm, riêng đối với một số máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể thì tuổi có thể trên 10 năm (quy định tại Phụ lục I);

Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định trường hợp doanh nghiệp đang sản xuất tại Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá quy định nêu trên nhưng công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi máy móc, thiết bị trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất còn lại của máy móc, thiết bị vẫn đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế và mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng của máy móc, thiết bị không vượt quá 15% so với thiết kế thì doanh nghiệp cũng có thể đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, giải quyết.

Toàn văn quyết định: 18.signed_01.pdf 


Phòng QLCN

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây