Văn bản pháp luật của ngành

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh

 •   31/08/2022 04:38:00 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh
Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   31/08/2022 04:15:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô

 •   26/08/2022 09:33:00 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BKHCN ngày 10/8/2022 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

 •   16/08/2022 03:58:00 PM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

 •   30/06/2022 08:23:00 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Chinhphu.vn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
Triển khai Kế hoạch “Phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025”

Triển khai Kế hoạch “Phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025”

 •   06/05/2022 10:42:00 AM
 •   Đã xem: 425
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/4/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 938/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025.
Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   18/03/2022 09:53:00 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Sở Khoa học và Công nghệ được giao thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
Triển khai chính sách về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Triển khai chính sách về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 •   22/02/2022 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/02/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ký Quyết định 153/QĐ-BKHCN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN ngày 17/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Quyêt định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Quyêt định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

 •   17/02/2022 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 162
 •   Phản hồi: 0
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Truyền thông về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Truyền thông về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

 •   11/01/2022 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Truyền thông về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
Triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông chống dịch Covid-19

Triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông chống dịch Covid-19

 •   09/12/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây