Các ứng dụng của công nghệ blockchain trong y học và chăm sóc sức khỏe: Những thách thức và triển vọng tương lai

Thứ hai - 21/03/2022 08:17 725 0
Công nghệ chuỗi khối đã thu hút được sự chú ý đáng kể, với sự quan tâm ngày càng tăng trong vô số ứng dụng, từ quản lý ứng dụng, dịch vụ tài chính, an ninh mạng, và khoa học thực phẩm đến ngành y tế và nghiên cứu bộ não.
Công nghệ chuỗi khối đã thu hút được sự chú ý đáng kể, với sự quan tâm ngày càng tăng trong vô số ứng dụng, từ quản lý ứng dụng, dịch vụ tài chính, an ninh mạng, và khoa học thực phẩm đến ngành y tế và nghiên cứu bộ não. Ngoài ra, blockchain đang cải cách các phương thức chăm sóc sức khỏe truyền thống thành một phương tiện đáng tin cậy hơn, về mặt chẩn đoán và điều trị hiệu quả thông qua chia sẻ dữ liệu an toàn và bảo mật. Trong tương lai, blockchain có thể là một công nghệ có khả năng giúp ích trong việc chăm sóc sức khỏe cá nhân, xác thực và an toàn bằng cách hợp nhất toàn bộ dữ liệu lâm sàng thời gian thực của một bệnh nhân về sức khỏe và đưa nó vào một thiết lập chăm sóc sức khỏe an toàn.
1. Các ứng dụng của công nghệ blockchain trong chăm sóc sức khỏe
Ban đầu, công nghệ blockchain được thiết kế để triển khai nổi tiếng nhất trong các lĩnh vực kinh tế và tiền điện tử, nhưng ngày nay tiện ích của nó đang mở rộng trong một số lĩnh vực khác, bao gồm cả lĩnh vực y sinh. Tiềm năng của công nghệ blockchain có thể được chứng kiến trong các lĩnh vực y học, bộ gen, y tế từ xa, giám sát từ xa, y tế điện tử, khoa học thần kinh và các ứng dụng chăm sóc sức khỏe được cá nhân hóa, bằng cơ chế ổn định và bảo mật dữ liệu mà người dùng có thể tương tác thông qua các loại giao dịch. 
Các ứng dụng của blockchain trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
Một số lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y học, thể hiện tiềm năng to lớn của công nghệ blockchain, sẽ được giới thiệu dưới đây:
1.1. Blockchains trong Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR)
Trong thập kỷ qua, nhu cầu gia tăng tuyệt đối trong việc số hóa hồ sơ sức khỏe y tế là do các bác sĩ, bệnh viện và các thiết bị chăm sóc sức khỏe sinh ra, vì số hóa dữ liệu này cho phép dễ dàng truy cập và chia sẻ, và cũng là một cơ sở của việc ra quyết định tốt hơn và nhanh chóng. Các ứng dụng phổ biến nhất của công nghệ blockchain trong chăm sóc sức khỏe hiện đang nằm trong lĩnh vực hồ sơ y tế điện tử.
Một mô tả về sự tương tác giữa EHR, các ứng dụng sức khỏe di động, công nghệ blockchain và chăm sóc phòng ngừa.
Tuy nhiên, Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHRs) không bao giờ được tạo để xử lý hồ sơ trọn đời giữa nhiều tổ chức và bệnh nhân để dữ liệu của họ nằm rải rác giữa các tổ chức khác nhau khi các tình huống cuộc sống tách chúng khỏi dữ liệu của nhà cung cấp này sang dữ liệu khác; bằng cách này, họ mất quyền truy cập dễ dàng vào dữ liệu trong quá khứ. Trước nhu cầu quan trọng của một cách sáng tạo để xử lý EHR theo cách khuyến khích bệnh nhân tham gia vào dữ liệu chăm sóc sức khỏe hiện tại và lịch sử của họ, nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra công nghệ blockchain để duy trì EHRs.
Một nguyên mẫu có tên là Med Medecec sử dụng các đặc quyền blockhain riêng biệt trong việc quản lý xác thực, bảo mật, tính toàn vẹn và chia sẻ dữ liệu dễ dàng. Nó hoạt động trên một hệ thống quản lý hồ sơ phi tập trung và tuyên bố cung cấp cho bệnh nhân một lịch sử chi tiết, không thay đổi và cho phép dễ dàng truy cập vào thông tin chăm sóc sức khỏe tương ứng của họ qua các nhà cung cấp và cơ sở điều trị khác nhau.
Ngay lập tức, Med Medecec không lưu trữ hồ sơ y tế hoặc yêu cầu thời gian điều chỉnh. Nó lưu trữ một dấu của hồ sơ trên một blockchain và tư vấn cho bệnh nhân, người cuối cùng chịu trách nhiệm về nơi mà bản ghi đó có thể di chuyển. Dấu đảm bảo rằng một bản sao không thay đổi của hồ sơ đã được mua lại. Nó cũng chuyển sức mạnh của sự kiểm soát từ tổ chức sang bệnh nhân, và do đó điều này vừa có trọng lượng vừa trao quyền cho bệnh nhân đảm nhận trách nhiệm của chủ sở hữu. Đối với những bệnh nhân không muốn xử lý thông tin của họ, các hiệp hội quản trị có nghĩa vụ phải điền vào làm đại lý bệnh nhân cho nhiệm vụ này. Một phần lớn các lối vào của từng bệnh nhân mà các cá nhân sử dụng ngày nay có các kế hoạch khó sử dụng, tạo ra nhiều công việc hơn và có các giao diện người dùng khác nhau trong mỗi nền tảng. Khung MedRec cũng bao gồm một giao diện người dùng, để cải thiện kết nối liên tục với các hồ sơ chăm sóc sức khỏe di chuyển qua nhiều tổ chức.
Trong quá trình thực hiện EHR, chia sẻ dữ liệu y tế thường gặp phải những hạn chế nghiêm trọng, chẳng hạn như mất kiểm soát dữ liệu, xuất xứ dữ liệu, kiểm toán và theo dõi dữ liệu được bảo mật trên dữ liệu y tế. Theo dõi những hạn chế như vậy, Xia đã giới thiệu MeDShare, một hệ thống blockchain an toàn và bảo mật để trao đổi dữ liệu y tế giữa các bên không tin cậy. MeDShare có thể được sử dụng để chia sẻ dữ liệu y tế và duy trì hồ sơ sức khỏe điện tử giữa các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, bệnh viện và các tổ chức nghiên cứu chăm sóc sức khỏe, với nguồn gốc dữ liệu lớn hơn, kiểm soát kiểm toán được cá nhân hóa và các mối đe dọa tối thiểu có thể đối với bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu.
EHR thường chứa dữ liệu nhạy cảm và quan trọng liên quan đến bệnh nhân, thường được chia sẻ thường xuyên giữa các bác sĩ lâm sàng, bác sĩ X quang, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dược sĩ và nhà nghiên cứu, để chẩn đoán và điều trị hiệu quả. Trong quá trình lưu trữ, truyền và phân phối thông tin bệnh nhân rất nhạy cảm này giữa một số thực thể, việc điều trị bệnh nhân có thể bị tổn hại, điều này có thể gây ra các mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe bệnh nhân và duy trì lịch sử bệnh nhân cập nhật. Trong trường hợp bệnh nhân chiến đấu với các bệnh mãn tính (ví dụ: ung thư và HIV), tỷ lệ rủi ro như vậy có thể trở nên cao hơn do có quá trình điều trị trước và sau điều trị, theo dõi và phục hồi chức năng.
Vì vậy, việc duy trì lịch sử bệnh nhân cập nhật đã trở nên rất cấp thiết, để đảm bảo điều trị hiệu quả. Để khắc phục những hạn chế đó, Dubovitskaya đề xuất một khung dựa trên blockchain để quản lý, duy trì và chia sẻ hồ sơ y tế điện tử của bệnh nhân ung thư. Họ đã áp dụng công nghệ blockchain được phép để truy cập, quản lý và lưu trữ dữ liệu bệnh nhân được mã hóa. Các khung đề xuất như vậy có thể được sử dụng để triển khai thực tế công nghệ blockchain để truy cập và quản lý quyền riêng tư và bảo mật của dữ liệu và lịch sử bệnh nhân trong thực hành lâm sàng.
1.2. Blockchains trong nghiên cứu lâm sànG
Một loạt các vấn đề bao gồm quyền riêng tư dữ liệu, tính toàn vẹn dữ liệu, chia sẻ dữ liệu, lưu trữ hồ sơ, đăng ký bệnh nhân..., có thể phát sinh trong các thử nghiệm lâm sàng. Blockchain, là thế hệ internet tiếp theo, có thể cung cấp các giải pháp khả thi cho những vấn đề này. Các nhà nghiên cứu chăm sóc sức khỏe đang làm việc để giải quyết các vấn đề này với sự trợ giúp của công nghệ blockchain. Ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe sẽ sớm được thực hiện bằng cơn bão với các ứng dụng của blockchain, kèm theo trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy.
1.3. Blockchains trong phát hiện gian lận y tế
Một ứng dụng khổng lồ của blockchains trong ngành y tế bao gồm quản lý chuỗi cung ứng thuốc. Quản lý cung ứng là một vấn đề quan trọng để bảo vệ an toàn trong tất cả các lĩnh vực, nhưng nó có một vấn đề lớn hơn tầm quan trọng trong chăm sóc sức khỏe, do sự phức tạp ngày càng tăng của nó. Điều này là do bất kỳ sự thỏa hiệp nào đối với chuỗi cung ứng chăm sóc sức khỏe đều ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. Chuỗi cung ứng dễ bị tổn thương, và bao gồm các lỗ hổng cho các cuộc tấn công gian lận vì chúng liên quan đến một số bộ phận và con người di chuyển.
Blockchains cung cấp một nền tảng an toàn và bảo mật để loại bỏ vấn đề này và, trong một số trường hợp, cũng ngăn chặn sự cố gian lận, bằng cách giới thiệu tính minh bạch dữ liệu cao hơn và khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm được cải thiện. Vì một bản ghi trong blockchain chỉ có thể được xác nhận và cập nhật thông qua hợp đồng thông minh, nên việc điều khiển blockchain không dễ dàng.
1.4. Blockchains trong khoa học thần kinh
Lượng tin tức và phân tích dành cho các ứng dụng blockchain đang bùng nổ và bao gồm cả luật khoa học thần kinh. Các công nghệ thần kinh hiện đại tìm cách định hình một mô hình mới loại trừ sự tương tác cơ học với cơ sở hạ tầng xung quanh và cho phép người ta điều khiển các thiết bị và dữ liệu thông qua các mệnh lệnh tinh thần. Các thiết bị thần kinh như vậy có thể diễn giải các mô hình hoạt động của não và chuyển chúng thành các lệnh để kiểm soát các thiết bị bên ngoài, cũng như phát hiện trạng thái tinh thần hiện tại của một người, dựa trên dữ liệu về hoạt động não của họ.
Nhiệm vụ đặc biệt là đọc và giải thích tín hiệu não được giải quyết bằng các thiết bị giao diện thần kinh được trang bị một số cảm biến nhạy cảm, chip máy tính và giao tiếp không dây. Họ đọc hoạt động điện của não, được giải mã thêm và truyền đến thiết bị được kiểm soát. Tất cả điều này xảy ra trong một thiết bị mà người đó đeo trên đầu. Các thuật toán Compex và dữ liệu lớn sẽ sử dụng triết lý blockchain để lưu trữ các tín hiệu não đó trên giao diện thần kinh. Một trong những công ty xác nhận rằng họ sẽ sử dụng công nghệ blockchain là Neurogress. Đăng ký tại Geneva và được thành lập vào năm 2017, công ty tập trung vào việc xây dựng các hệ thống kiểm soát thần kinh, cho phép người dùng điều khiển cánh tay robot, máy bay không người lái, thiết bị thông minh và các thiết bị AR/VR (thực tế tăng cường/thực tế ảo) bằng suy nghĩ của riêng họ.
Hệ thống điều khiển Neurogress, dựa trên việc sử dụng máy học để cải thiện độ chính xác của việc đọc não, một thứ đòi hỏi phải giữ lại 90% dữ liệu não, để đào tạo AI được sử dụng bởi hệ thống. Nói cách khác, dữ liệu lớn về hoạt động thần kinh của người dùng, được yêu cầu, với sách trắng của công ty trích dẫn nhu cầu của Dự án Não người đối với exabytes (1 exabyte = 1 tỷ gigabyte) bộ nhớ, như một ví dụ về loại lưu trữ năng lực cần thiết. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Neurogress có kế hoạch sử dụng blockchain, điều mà họ tin rằng, Cameron giải quyết hiệu quả vấn đề về bảo mật lưu trữ dữ liệu và quyền riêng tư. Bằng cách ghi lại dữ liệu người dùng trên một blockchain phi tập trung, dữ liệu này trở thành khả năng chống lại các cuộc tấn công, và do đó riêng tư hơn. Đồng thời, việc sử dụng công nghệ blockchain làm cho hệ thống Neurogress trở nên cởi mở và minh bạch đối với người dùng tiềm năng của dịch vụ nền tảng Neurogress. Bởi vì bất kỳ hoạt động bất thường nào cũng có thể dễ dàng theo dõi, hệ thống sẽ đảm bảo tính bảo mật và bảo mật của dữ liệu cá nhân.
Do đó, rõ ràng là blockchains là một dạng công nghệ thông tin với một số ứng dụng quan trọng trong tương lai, có khả năng hỗ trợ tăng cường não, mô phỏng não và tư duy não. Số hóa toàn bộ bộ não con người rõ ràng đòi hỏi một số phương tiện để lưu trữ nó và ở đây, công nghệ blockchain nuôi đầu nó một lần nữa. Một đề xuất là lưu trữ các tâm trí, hoạt động như các khối dữ liệu trong chuỗi suy nghĩ cá nhân, có thể chia sẻ trong hệ thống tệp mạng ngang hàng cho phép phiên bản lịch sử. Kiểu tư duy blockchain này được đề xuất như một hệ thống tính toán đầu vào
- xử lý - đầu ra, với một số tính năng cho vay cơ hội cho trí tuệ nhân tạo, nâng cao con người và tích hợp tiềm năng của chúng. Blockchain cho phép một mạng máy tính được kết nối với nhau bắt tay theo các dấu thời gian để xác thực nguồn và sự thật của một sổ cái. Nếu chúng ta xây dựng một bộ não từ đầu, cơ chế tin cậy này có thể cho phép các mạng nơ-ron lưu trữ và nhớ lại thông tin một cách chính xác và tin tưởng vào những gì chủ quan so với mục tiêu của một trải nghiệm nhất định. Xác thực đa yếu tố kết nối với chuỗi suy nghĩ cá nhân, như một triển khai chuỗi khối, có thể tạo cơ hội cho việc xây dựng an toàn dữ liệu tự định lượng cho con người. Dữ liệu chung như vậy làm giảm sự im lặng của dữ liệu của con người, đồng thời cho phép mỗi người giữ quyền sở hữu đối với quyền riêng tư hoặc chia sẻ kinh nghiệm của họ, có thể thu được lợi ích tiền tệ mà không cần sử dụng của bên thứ ba hoặc cơ quan tập trung. Vào một ngày nào đó trong tương lai, sử dụng một phiên bản gia tăng của công nghệ này, khi hai hoặc nhiều người trải nghiệm cùng một thời điểm, mặc dù từ quan điểm chủ quan, chúng ta có thể tập hợp lại kinh nghiệm của họ để khách quan hơn về những diễn biến của thời điểm đó. Lý tưởng nhất, điều này sẽ cho phép tạo ra các mô phỏng ảo cho các ký ức trong quá khứ và khả năng nhìn nhận một cách chủ quan từ góc nhìn của người khác. Khi chúng ta hiểu rõ hơn về ánh xạ riêng lẻ đối với cảm xúc và trải nghiệm cảm giác như là một phần của một bộ nhớ nhất định, điều này sẽ lấy dữ liệu từ các giác quan trên blockchain tương lai này (tức là, thị giác, khứu giác, v.v...). Và thực tế là, các công nghệ để biến điều này thành hiện thực đang được phát triển. Trong một tương lai không xa, chúng ta có thể bắt đầu ghi lại những trải nghiệm cảm giác của mình bằng cách sử dụng công nghệ có thể đeo, trạng thái cấy ghép não và thần kinh hiện tại, hình ảnh phản hồi sinh học và bất kỳ cảm biến nào khác cho phép dấu vân tay đa yếu tố của một người cụ thể ghi lại kinh nghiệm tạm thời. Sử dụng các công nghệ này làm điểm khởi đầu, nghiên cứu có thể được thực hiện trong việc cải thiện các quyết định, học tập, thu hồi và các giao thức phục hồi.

1.5. Blockchains trong ngành công nghiệp dược và nghiên cứu
Ngành công nghiệp dược phẩm là một trong những ngành phát triển lớn nhất và là ngành hàng đầu đi đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ngành dược phẩm không chỉ giúp đưa các loại thuốc mới và tiềm năng vào thị trường mà còn hỗ trợ đảm bảo sự an toàn và hợp lệ của các sản phẩm y tế và thuốc bán cho người tiêu dùng cuối cùng. Bên cạnh đó, ngành dược phẩm cũng hỗ trợ đánh giá và pha chế thuốc an toàn, giúp hỗ trợ phục hồi bệnh nhân nhanh hơn. Trong các trường hợp thông thường, các công ty dược phẩm phải đối mặt với những thách thức trong việc theo dõi sản phẩm của họ kịp thời, điều này đôi khi dẫn đến rủi ro nghiêm trọng bằng cách cho phép người làm giả thỏa hiệp sản xuất hoặc xâm nhập thuốc giả vào hệ thống.
Do đó, việc sản xuất và phân phối thuốc giả đã trở thành một trong những rủi ro sức khỏe lớn và toàn cầu, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Trong quá trình sản xuất, cũng như nghiên cứu và phát triển (R&D), các loại thuốc này, blockchain có thể là công nghệ phù hợp nhất, có thể được sử dụng để đánh giá, theo dõi và đảm bảo quy trình sản xuất các loại thuốc tiềm năng.
Các ứng dụng của việc áp dụng blockchain để thúc đẩy nghiên cứu y sinh/ chăm sóc sức khỏe được tóm tắt dưới đây:
Các ứng dụng Tóm tắt
Hồ sơ sức khỏe điện tử Một EHR số trên một sổ cái phân tán của một blockchain được phép được đảm bảo tính toàn vẹn, từ giai đoạn tạo dữ liệu đến điểm truy xuất dữ liệu, không có sự can thiệp của con người.
Nghiên cứu lâm sàng Blockchain giới thiệu một khung bảo mật phi tập trung cho bất kỳ sự hợp tác thông tin nào có thể xảy ra, liên quan đến nghiên cứu lâm sàng. Với điều này, dữ liệu có thể được chia sẻ an toàn với các nhóm các nhà nghiên cứu.
Phát hiện gian lận y tế Blockchain, có tính năng là bất biến, giúp phát hiện gian lận bằng cách không cho phép bất kỳ sự trùng lặp hoặc sửa đổi nào trong giao dịch và cuối cùng cho phép giao dịch minh bạch và an toàn.
Nghiên cứu khoa học thần kinh blockchain, như một sự đổi mới, mang đến một số ứng dụng sắp tới
kết hợp tăng cường trí não, tái hiện bộ não và tư duy não.
Số hóa toàn bộ bộ não con người rõ ràng đòi hỏi một số phương tiện để lưu trữ nó và ở đây, sự đổi mới của blockchain đã làm tăng trưởng nó
Nghiên cứu và công nghiệp dược phẩm Blockchain, sử dụng sức mạnh truy tìm chi tiết, theo dõi mọi giai đoạn của chuỗi cung ứng dược phẩm: Nguồn gốc của thuốc, thành phần và quyền sở hữu thường được phát hiện ở mỗi giai đoạn để tránh giả mạo / đánh cắp hàng hóa.

2. Những thách thức
Blockchain là một công nghệ mới nổi, lan rộng trong các lĩnh vực khác nhau với số lượng lợi ích cao và cơ hội. Tuy nhiên, công nghệ này đi kèm với những thách thức của riêng nó cần được giải quyết. 
2.1 An ninh và bảo mật dữ liệu
Thách thức đầu tiên và quan trọng nhất là bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu. Với việc triển khai các ứng dụng dựa trên công nghệ của blockchain, nhu cầu của bên thứ ba để thực hiện giao dịch bị loại bỏ. Vì cơ chế của blockchain cho phép toàn bộ cộng đồng, thay vì một bên thứ ba đáng tin cậy, xác minh các hồ sơ trong kiến trúc blockchain, dữ liệu trở nên dễ gặp rủi ro về quyền riêng tư và bảo mật. Vì tất cả các nút có thể truy cập dữ liệu được truyền bởi một nút, quyền riêng tư dữ liệu sẽ không còn nguyên vẹn. Sự vắng mặt của bên thứ ba để ủy quyền yêu cầu bệnh nhân chọn một hoặc nhiều đại diện có thể truy cập thông tin và / hoặc lịch sử y tế của họ thay mặt họ, trong trường hợp khẩn cấp. Bây giờ, đại diện này có thể cho phép thêm một nhóm người truy cập vào hồ sơ của cùng một bệnh nhân, điều này có thể tạo ra mối đe dọa bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu rất lớn. Đến lượt các cơ chế bảo mật cao cho dữ liệu sẽ dẫn đến những trở ngại trong việc chuyển dữ liệu từ khối này sang khối khác và do đó, người nhận sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu hạn chế hoặc không đầy đủ. Hơn nữa, các mạng blockchain dễ bị vi phạm bảo mật được gọi là tấn công 51%. Cuộc tấn công này liên quan đến một nhóm các thợ mỏ sở hữu hơn 50% các khối trong mạng blockchain. Những người khai thác có được quyền của mạng và có thể ngăn chặn mọi giao dịch mới diễn ra bằng cách không cung cấp cho họ sự đồng ý. Theo coindesk, năm loại tiền điện tử đã là nạn nhân của cuộc tấn công này gần đây. Ngoài ra, hồ sơ bệnh nhân có thể có dữ liệu nhạy cảm không phù hợp trên blockchain.
Những cơ hội và thách thức của blockchain trong chăm sóc sức khỏe
2.2 Quản lý dung lượng dữ liệu lưu trữ
Một thách thức khác xuất hiện trên mặt trận này là quản lý dung lượng lưu trữ. Blockchain được thiết kế để ghi lại và xử lý dữ liệu giao dịch, có phạm vi hạn chế, do đó, nó không cần lưu trữ lớn. Theo thời gian, khi nó lan rộng đôi cánh của mình sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, những thách thức về lưu trữ trở nên rõ ràng. Ngành chăm sóc sức khỏe có một lượng lớn dữ liệu phải được xử lý hàng ngày. Từ hồ sơ bệnh nhân, lịch sử sức khỏe và báo cáo xét nghiệm, đến chụp MRI, tia X và các hình ảnh y tế khác, tất cả dữ liệu, trong kịch bản blockchain, sẽ có sẵn cho tất cả các nút trong chuỗi, cần một không gian lưu trữ lớn. Hơn nữa, các ứng dụng của blockchain dựa trên giao dịch và do đó, cơ sở dữ liệu được sử dụng cho công nghệ này có xu hướng phát triển với tốc độ nhanh. Do kích thước của cơ sở dữ liệu ngày càng tăng, tốc độ tìm kiếm và xử lý hồ sơ trở nên thấp, điều này rất không phù hợp với các loại giao dịch trong đó tốc độ là điều cần thiết. Do đó, một giải pháp blockchain cần có khả năng mở rộng và phục hồi.
2.3 Các vấn đề về khả năng tương tác: Blockchain cũng bị vấn đề về khả năng tương tác; nghĩa là, làm cho các chuỗi khối từ các nhà cung cấp và dịch vụ giao tiếp khác nhau nói chuyện với nhau một cách liền mạch và phù hợp. Điều này thách thức tạo ra những cản trở trong việc chia sẻ dữ liệu hiệu quả.
2.4 Những thách thức tiêu chuẩn hóa
Công nghệ chuỗi khối vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, và do đó hướng tới việc triển khai thực tế trong y học và chăm sóc sức khỏe, nó chắc chắn sẽ phải đối mặt với những thách thức tiêu chuẩn hóa. Một số tiêu chuẩn được chứng thực và chứng nhận sẽ được yêu cầu từ các cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc tế. Các tiêu chuẩn được xác định trước này sẽ hữu ích để đánh giá kích thước, tính chất dữ liệu và định dạng của thông tin được trao đổi trong các ứng dụng blockchain. Các tiêu chuẩn này sẽ không chỉ xem xét kỹ lưỡng dữ liệu được chia sẻ mà còn phải đóng vai trò là biện pháp an toàn phòng ngừa.
2.5 Những thách thức xã hội
Công nghệ chuỗi khối vẫn đang phát triển và do đó phải đối mặt với những thách thức xã hội, như sự thay đổi văn hóa, bên cạnh những thách thức kỹ thuật đã nói ở trên. Chấp nhận và áp dụng một công nghệ hoàn toàn khác với các phương pháp làm việc truyền thống không bao giờ đến dễ dàng. Mặc dù ngành y tế đang dần chuyển sang số hóa, nhưng vẫn còn một chặng đường dài để nó hoàn toàn chuyển sang công nghệ này, đặc biệt là những ngành như blockchain, vẫn chưa được kiểm chứng về mặt lâm sàng. Dưới đây là phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức khi ứng dụng công nghệ blockchain trong chăm sóc sức khỏe.
Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT)
của công nghệ blockchain trong chăm sóc sức khỏe
3. Triển vọng tương lai
          Công nghệ chuỗi khối có rất nhiều lợi thế để cung cấp cho ngành y tế. Cách thức internet cách mạng hóa chăm sóc sức khỏe và giới thiệu từ xa, tương tự, công nghệ blockchain có khả năng đưa khoa học y tế lên một tầm cao mới trong tương lai, bằng cách giảm chi phí theo dõi, cấu hình và có máy chủ trung tâm cho dữ liệu và cho chính quyền quản lý dữ liệu y tế. Sử dụng blockchains trong bối cảnh lâm sàng sẽ giảm đáng kể thời gian xử lý, bởi vì ngay khi bệnh nhân đăng ký vào nghiên cứu, bộ sưu tập dữ liệu hoàn chỉnh sẽ có sẵn ngay lập tức, do có sẵn trên sổ cái phân tán.
Hơn nữa, các bác sĩ đã giành chiến thắng, lo lắng về việc bệnh nhân cho họ tiền sử bệnh lý trung thực, do khả năng xem dữ liệu gốc, xác thực và chất lượng được ghi lại trong thời gian thực; giảm bất kỳ lỗi lịch sử y tế có thể xảy ra. Tương tự như vậy, các bệnh nhân giành chiến thắng đã phải lo lắng về việc có ý kiến thứ hai từ một bác sĩ khác, do tính minh bạch của dữ liệu. Có hồ sơ bệnh nhân trên mạng blockchain sẽ dẫn đến mọi người biết và kết nối với nhiều người khác, trên khắp thế giới, với các điều kiện y tế tương tự như họ sở hữu, điều này không chỉ có lợi cho sức khỏe của họ, mà còn dẫn đến việc bệnh nhân cảm thấy được chấp nhận, được hỗ trợ, và để tăng cường sức mạnh ý chí để chống lại căn bệnh này. Bệnh nhân sẽ có quyền tự chủ hoàn toàn về dữ liệu của họ và họ sẽ quyết định ai sẽ chia sẻ dữ liệu với họ. Kỷ nguyên sắp tới này có thể được gọi là tự do như là một dịch vụ (Freedom-As-A-Service)./.
nguồn: https://ehealth.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay1,834
  • Tháng hiện tại63,784
  • Tổng lượt truy cập1,206,052
trả lời phản ánh, kiến nghị
trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
công khai minh bạch
CSDL Quốc Gia
Góp ý dự thảo
Biểu mẫu thống kê thông tin KH&CN
Các cuộc điều tra về lĩnh vực khoa học và công nghệ
Đăng ký kết quả thực hiện nv kh&cn
SÀN GIAO DỊCH
csdl
Danh mục TTHC
tbt
Họp không giấy
hỏi đáp trực tuyến
giải búa liềm vàng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây