Thanh tra

Kết luận thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ

Kết luận thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ

 •   18/05/2023 03:01:00 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh thực hiện thanh tra theo kế hoạch các cơ sở trên địa bàn TP. Tây Ninh
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu chất lượng

Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu chất lượng

 •   25/04/2023 09:09:00 AM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/4/2023, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh thực hiện thanh tra theo kế hoạch các cơ sở trên địa bàn thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh theo Quyết định số 48/QĐ-KHCN, ngày 06/4/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
Kết luận thanh tra chuyên ngành về KH&CN đối với đề tài cấp tỉnh “Biên soạn, chỉnh lý, bổ sung địa lý y tế quân sự tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 -2015”

Kết luận thanh tra chuyên ngành về KH&CN đối với đề tài cấp tỉnh “Biên soạn, chỉnh lý, bổ sung địa lý y tế quân sự tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 -2015”

 •   06/04/2023 09:35:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 23/02/2023 đến ngày 09/3/2023, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh thực hiện thanh tra theo kế hoạch Quyết định số 23/QĐ-KHCN, ngày 17/02/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đối với Ban Quân dân y tỉnh Tây Ninh.
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Tân Châu, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Tân Châu, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

 •   04/04/2023 02:43:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2023, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh thực hiện thanh tra theo kế hoạch các cơ sở trên địa bàn huyện Tân Biên, Tân Châu, tỉnh Tây Ninh theo Quyết định số 32/QĐ-KHCN, ngày 03/3/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

 •   22/02/2023 01:52:00 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh thực hiện thanh tra theo kế hoạch các cơ sở trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh thực hiện thanh tra theo kế hoạch các cơ sở trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh thực hiện thanh tra theo kế hoạch các cơ sở trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

 •   07/02/2023 07:45:00 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 10/01/2023 đến ngày 13/01/2023, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh thực hiện thanh tra theo kế hoạch các cơ sở trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh theo Quyết định số 10/QĐ-KHCN, ngày 09/01/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023

 •   15/12/2022 03:55:00 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023
Dự kiến danh sách thanh tra, kiểm tra năm 2023

Dự kiến danh sách thanh tra, kiểm tra năm 2023

 •   03/12/2022 12:30:00 PM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Sở Khoa học và Công nghệ Dự kiến danh sách thanh tra, kiểm tra năm 2023
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

 •   21/11/2022 08:39:00 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Kết luận thanh tra chuyên ngàh các cơ sở trên địa bàn huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh theo Quyết định số 139/QĐ-KHCN, ngày 04/11/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệnh về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
Báo cáo công tacs phòng, chống tham nhũng năm 2022

Báo cáo công tacs phòng, chống tham nhũng năm 2022

 •   08/11/2022 12:21:00 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Quyết định thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Quyết định thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

 •   05/11/2022 06:05:00 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn,đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
KL thanh tra

Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng các cơ sở trên địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

 •   04/10/2022 08:19:00 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng các cơ sở trên địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh theo Quyết định số 110/QĐ-KHCN, ngày 31/8/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
KL thanh tra

Thanh tra chuyên ngành về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đối với Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II

 •   27/09/2022 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
thanh tra việc thực hiện đề tài cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ nuôi thương phẩm tôm càng xanh (Macobrachium rosenbergii) toàn đực tại Tây Ninh”
KL thanh tra

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

 •   12/08/2022 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh thực hiện thanh tra theo kế hoạch các cơ sở trên địa bàn huyện Tân Biên, Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
KL thanh tra

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ

 •   12/08/2022 08:29:00 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh thực hiện thanh tra theo kế hoạch các cơ sở trên địa bàn thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh
Quy trình tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ

Quy trình tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ

 •   01/08/2022 08:41:00 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/7/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quy trình tiếp công dân của Sở
KL thanh tra

Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng các cơ sở trên địa bàn huyện Tân Biên, Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

 •   19/07/2022 10:44:00 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Kết luận số 10/KL-KHCN, ngày 18/7/2022 của Sở Khoa và Công nghệ
Cong khai ngan sach

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng Sở KH&CN

 •   11/07/2022 01:52:00 PM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng Sở KH&CN

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây