Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn và miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2021

Thứ năm - 27/02/2020 00:00 67 0

Căn cứ vào mục tiêu, nội dung của Chương trình Nông thôn miền núi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015, quy định tại Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/ 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và quy định tại Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện "Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025" (Chương trình).

Thực hiện Công văn số 254 /BKHCN-KHTC ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ KH&CN về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021, để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện các dự án thuộc Chương trình bắt đầu thực hiện từ năm 2021,

 Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất dự án thuộc Chương trình, đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét hỗ trợ thực hiện từ năm 2021.

I. Một số yêu cầu trong quá trình lựa chọn, đề xuất dự án

- Hồ sơ đề xuất dự án phải xây dựng theo đúng các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN.

- Dự toán kinh phí thực hiện dự án được xây dựng theo quy định của Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình và các quy định khác có liên quan.

- Trong quá trình lựa chọn, đề xuất dự án các cơ quan, đơn vị cần ưu tiên những dự án hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; dự án có sự tham gia của doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa tại địa bàn triển khai, dự án có sự tham gia của cán bộ khoa học trẻ, cán bộ tình nguyện; dự án nhằm phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế phát triển, sản phẩm được định hướng thành các sản phẩm chủ lực của địa phương; các dự án ứng dụng công nghệ cao; các dự án ứng dụng công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn; dự án ứng dụng công nghệ phát triển sản xuất gắn với du lịch sinh thái.

II. Đề xuất dự án cần tập trung vào các nội dung cụ thể như sau:

1. Ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN thông qua các mô hình cụ thể phù hợp với vùng nông thôn, min núi, dân tộc thiểu số

- Xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN phù hợp với điều kiện thực tế, trình độ phát triển của địa phương:

+ Tiến bộ KH&CN về giống mới và công nghệ nhân giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, giống nấm; tiến bộ KH&CN trong sản xuất nguyên liệu, vật liệu dùng trong công nghiệp chế biến, xây dựng, dược phẩm;

+ Quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng hiệu quả kinh tế, an toàn với môi trường công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến; quy trình, thiết bị máy móc trong sản xuất nông nghiệp; công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp nông thôn.

+ Công nghệ tiên tiến và thiết bị đồng bộ trong thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao giá trị sản phẩm. Chú trọng công nghệ, thiết bị chế biến sâu, công nghệ tạo giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp; công nghệ sơ chế nông - lâm - thủy sản, dược liệu cho vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; công nghệ, thiết bị phục vụ phát triển sản xuất gắn với du lịch sinh thái.

+ Công nghệ sinh học trong sản xuất các chế phẩm sinh học dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản, phân vi sinh, xử lý môi trường, phòng trừ dịch bệnh; công nghệ tưới, tiêu cho các loại cây trồng, các giải pháp kỹ thuật cung cấp nước ngọt, nước sạch cho các vùng khan hiếm nước; công nghệ, thiết bị xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt; công nghệ, thiết bị đồng bộ sử dụng năng lượng tái tạo; công nghệ thông tin, truyền thông để phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, thông tin thị trường cho nông dân.

+ Kết hợp KH&CN tiên tiến với tri thức truyền thống trong khai thác, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế của các cây trồng, vật nuôi đặc sản của địa phương;

- Xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết giữa người dân và doanh nghiệp trong việc ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ: Xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao đồng bộ các tiến bộ khoa học và công nghệ, tổ chức quản lý, phát triển thị trường theo chuỗi giá trị hàng hóa có sự tham gia, liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân, trong đó doanh nghiệp là nòng cốt.

2. Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ phục vụ hoạt động ứng dụng, chuyển giao KH&CN tại các vùng nông thôn, min núi, vùng dân tộc thiểu s: đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án và cán bộ chuyển giao công nghệ; đào tạo cán bộ kỹ thuật cho địa phương, tập huấn kỹ thuật cho nông dân để hình thành mạng lưới cán bộ kỹ thuật và cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp ở địa phương; thu hút cán bộ khoa học trẻ, cán bộ tình nguyện đến làm việc thường xuyên tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số để hướng dẫn, chuyển giao công nghệ trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình.

3. Xây dựng tài liệu, dữ liệu về các tiến bộ KH&CN, thực hiện các hoạt động truyền thông phổ biến kiến thức KH&CN: xây dựng tài liệu, dữ liệu điện tử về quy trình kỹ thuật, công nghệ phù hợp với địa phương; phát hành các ấn phẩm (bản giấy, điện tử) về kinh nghiệm, quy trình công nghệ đã chuyển giao để phổ biến, nhân rộng kết quả của Chương trình; thực hiện các hoạt động truyền thông phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương; biên tập tài liệu bằng tiếng dân tộc phục vụ truyền thông, phổ biến kiến thức KH&CN cho đồng bào dân tộc thiểu số.

III. Hồ sơ thuyết minh dự án

Hồ sơ đăng ký của dự án gồm 04 bộ (01 bộ gốc và 03 bản sao). Cụ thể như sau:

1. Thuyết minh dự án (theo mẫu B1.1-TMDA);

2. Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì (theo mẫu B1.2- HĐTCCT);

3. Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án (theo mẫu B1.3-LLKHCN).

4. Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (theo mẫu B1.4-HĐTCHTCN).

5. Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ theo quy định.

IV. Biểu mẫu và thời gian gửi đề xuất dự án:

- Thời gian nhận:  Hồ sơ đăng ký dự án xin gửi về Sở KH&CN trước ngày 13/3/2020 theo địa chỉ:

Số 211, đường 30/4, phường II, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

ĐT: 0276.3825849;    Email: qlkh@tayninh.gov.vn                                                           

Trân trọng./.

phụ lục biểu mẫu kèm theo: Phu luc 1-Biểu mẫu nộp hồ sơ và xác định nhiệm vụ-ban hành.doc


  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây