Thông tin về Dự án Nông thôn Miền núi “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả sản xuất một số loại cây ăn quả (mãng cầu ta, nhãn, ổi) tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh”.

Thứ ba - 24/01/2017 23:00 64 0
“Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả sản xuất một số loại cây ăn quả (mãng cầu ta, nhãn, ổi) tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh”. thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015”

 

Tên dự ánCơ quan chủ trìCơ quan chuyển 
giao công nghệ
Mục tiêu và
nội dung chính
Sản phẩm
của dự án
Thời gian, địa điểm tiến hành nghiệm thu
Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả sản xuất một số loại cây ăn quả (mãng cầu ta, nhãn, ổi) tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Thông tin, Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Tây Ninh, trước đây là Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN.

- Chủ nhiệm dự án: ThS. Nguyễn Văn Lai.

Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ.

1. Mục tiêu:
- Mục tiêu chung:
Nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm cây ăn quả ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Nâng cao hiệu quả sản xuất và an toàn sản phẩm cho cây mãng cầu ta thông qua mô hình trình diễn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP); mô hình rải vụ trái; mô hình tỉa thưa trái.

+ Nâng cao hiệu quả sản xuất và an toàn sản phẩm cho cây nhãn tiêu da bò thông qua các mô hình trình diễn phòng trừ bệnh "chổi rồng"; mô hình trình diễn phòng trừ bệnh thối - nứt trái;

+ Nâng cao hiệu quả sản xuất và an toàn sản phẩm cho cây ổi thông qua mô hình thâm canh áp dụng các biện canh tác tổng hợp trên ổi.

+ Đào tạo kỹ thuật viên và đánh giá viên nội bộ làm nòng cốt nhân rộng mô hình VietGAP trên mãng cầu ta sau khi dự án kết thúc.

+ Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ, tham quan nhằm giới thiệu và nhân rộng mô hình các loại cây trên.

2. Nội dung chính:

a. Điều tra, khảo sát hiện trạng sản xuất và đối chiếu với các yêu cầu theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Dương Minh Châu

b. Phân tích hiện trạng ô nhiễm trên mô hình sản xuất mãng cầu ta tại Dương Minh Châu theo tiêu chuẩn VietGAP

c. Xây dựng các mô hình trình diễn: 
Mô hình sản xuất mãng cầu ta theo tiêu chuẩn VietGAP: 

 - Mô hình rải vụ mãng cầu ta áp dụng kỹ thuật mới:

- Mô hình tỉa thưa trái mãng cầu ta tăng phẩm chất và giá trị trái

- Mô hình phòng trừ bệnh "chổi rồng'' trên nhãn.

- Mô hình phòng trừ bệnh thối và nứt trái nhãn.

- Mô hình thâm canh áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trên ổi.

d. Tập huấn, đào tạo, hội thảo,  tham quan: 
Tập huấn thực hành sản xuất cây ăn quả hàng hóa theo tiêu chuẩn VietGAP (có cấp giấy chứng nhận); Đào tạo kỹ thuật viên sản xuất cây ăn quả theo hướng GAP; Hội thảo đầu bờ; Tham quan học tập về các mô hình sản xuất cây trồng theo hướng GAP để học tập kinh nghiệm.

e. Sổ tay hướng dẫn "Quy trình sản xuất cây mãng cầu ta theo tiêu chuẩn VietGAP".

 

1. Chuyển giao 06 quy trình công nghệ: 
- Quy trình kỹ thuật trồng mãng cầu ta đạt tiêu chuẩn VietGAP; 
- Quy trình rải vụ mãng cầu ta; 
- Quy trình tỉa thưa trái mãng cầu ta; 
- Quy trình phòng chổi rồng trên nhãn; 
- Quy trình phòng trừ bệnh thối trái, nứt trái nhãn và bệnh hại quan trọng khác trên nhãn; 
- Quy trình trồng và phòng trừ tổng hợp sâu bệnh cho ổi; 
2. Xây dựng 05 mô hình ứng dụng công nghệ vào sản xuất:
- Mô hình sản xuất mãng cầu ta theo tiêu chuẩn VietGAP với quy mô 15 ha mãng cầu ta, đạt chứng nhận VietGAP cho 7 ha.
- Mô hình rải vụ mãng cầu ta áp dụng kỹ thuật mới: 04 ha, nhà vườn có kỹ năng rãi vụ trái mãng cầu ta.

- Mô hình tỉa thưa trái mãng cầu ta tăng phẩm chất và giá trị trái : 02 ha.

- Mô hình phòng trừ tổng hợp sâu, bệnh trên nhãn: 03 ha.

 - Mô hình thâm canh áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trên ổi: 02 ha.

3. Đào tạo kỹ thuật viên cơ sở: 06 người.

- Tập huấn cho nông dân: 200 lượt người tham gia.

- Sổ tay "Quy trình sản xuất mãng cầu ta theo tiêu chuẩn VietGAP".

- Thời gian thực hiện: 36 tháng

(từ tháng 11/2013 đến tháng 11/2016).

-  Dự kiến thời gian, địa điểm nghiệm thu: 01 ngày, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 15-17/02/2017.

Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh.

 P. QLKH

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây