Kết luận thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệvề triển khai thực hiện đề tài “Tác động của trò chơi trực tuyến (game online) đến sự phát triển nhân cách của học sinh trung học phổ thông tỉnh Tây Ninh”

Thứ hai - 26/12/2016 18:00 70 0

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Thực hiện Quyết định số 215/QĐ-KHCN ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành về Khoa học và Công nghệ, ngày 05/12/2016 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh, địa chỉ: Khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh về triển khai thực hiện đề tài "Tác động của trò chơi trực tuyến (game online) đến sự phát triển nhân cách của học sinh trung học phổ thông tỉnh Tây Ninh" do bà Vũ Thị Hoà làm chủ nhiệm đề tài.

Xét báo cáo kết quả Đoàn thanh tra ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Trưởng Đoàn Thanh tra về việc hanh tra chuyên ngành về Khoa học và Công nghệ.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận như sau:

1. Khái quát đặc điểm tình hình

Đề tài "Tác động của trò chơi trực tuyến (game online) đến sự phát triển nhân cách của học sinh trung học phổ thông tỉnh Tây Ninh" do bà Vũ Thị Hoà làm chủ nhiệm đề tài, Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh là cơ quan chủ trì. Đề tài được Hội đồng xét duyệt đề tài KH&CN cấp tỉnh xét duyệt tháng 4/2012, triển khai tháng 10/2012.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

a) Về kết quả thực hiện đề tài:

Đề tài được thực hiện từ tháng 10/2012 theo quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 và Hợp đồng số 20/HĐ-KHCN ngày 29/10/2012. Với tổng kinh phí là 238.022.000 đồng và thời gian thực hiện 24 tháng, cụ thể:

- Kiểm tra 03 lần vào các tháng 04/2013, 01/2014 và 01/2015 (thể hiện bằng Biên bản kiểm tra tiến độ).

- Nghiệm thu cấp cơ sở tháng 02/2015 (Hồ sơ kèm theo quyết định số 01/QĐ-CĐSP ngày 23/01/2015 của Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh).

- Nghiệm thu cấp tỉnh tháng 04/2015 (Hồ sơ kèm theo quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 18/3/2015 của UBND tỉnh).

- Công nhận kết quả nghiệm thu tháng 7/2015 (Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 06/7/2015).

- Đã đăng ký và giao nộp kết quả thực hiện:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước số 04/GCN-KHCN ngày 03/7/2015 của Sở KH&CN.

+ Biên bản bàn giao sản phẩm KH&CN ngày 14/7/2015: Báo cáo Kết quả Nghiên cứu Khoa học và 01 CD lưu dữ liệu.

          b) Về thời gian thực hiện đề tài

          Theo Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện đề tài cấp địa phương (số 20/HĐ-KHCN ngày 29/10/2012), thời gian là 24 tháng từ tháng 10/2012 đến tháng 10/2014. Tuy nhiên về thời gian thực hiện đề tài chậm hơn so với Hợp đồng (từ tháng 10/2012 đến tháng 10/2014, nhưng đến tháng 4/2015 mới nghiệm thu đề tài. Nguyên nhân: do chủ nhiệm đề tài bị bệnh và phải điều trị trong thời gian dài nên chưa kịp hoàn thành báo cáo tổng kết), Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh có Đơn xin gia hạn thời gian thực hiện đề tài và được Sở KH&CN đồng ý gia hạn thời gian (Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh tháng 01/2015).

c) Về tài chính của đề tài

          Tổng kinh phí theo Hợp đồng: 238.022.000 đồng (Hợp đồng số 20/HĐ-KHCN ngày 29/10/2012).

          - Từ khi triển khai thực hiện đề tài đến khi kết thúc và quyết toán kinh phí của đề tài, kinh phí được cấp thực tế như sau:

+ Đợt 1: 170.000.000 đồng.

+ Đợt 2:  33.766.000 đồng.

          - Kinh phí được quyết toán: 203.766.620 đồng, làm tròn 203.766.000 đồng (Biên bản thanh lý Hợp đồng ngày 28/10/2015).

3. Nhận xét, kết luận

- Qua kết quả thanh tra, việc triển khai thực hiện đề tài được tổ chức có khoa học và đúng quy định của pháp luật, sản phẩm của đề tài đạt được mục đích đề ra như yêu cầu. Cơ quan Chủ trì và chủ nhiệm đề tài đã nhiệt tình phối hợp tốt tạo điều kiện Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

- Việc thực hiện nội dung của đề tài: Sự phối hợp tốt giữa đơn vị chủ trì đề tài và chủ nhiệm đề tài để đảm bảo thời gian thực hiện và có sản phẩm theo yêu cầu; việc theo dõi quản lý kiểm tra, giám sát của phòng Quản lý Khoa học phòng Kế hoạch - Tài chính và được kịp thời.

- Việc lưu giữ hồ sơ của đề tài: Đơn vị lưu giữ chưa đầy đủ, yêu cầu đơn vị bổ sung các thành phần hồ sơ còn thiếu để hoàn chỉnh bộ hồ sơ lưu của đề tài, lưu tại đơn vị theo quy định./.


Toàn văn kết luận thanh tra: KL-DE TAI CAP TINH-TRUONG CDSP TAY NINH_Signed.pdf


Thanh tra Sở

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây